Essentials, addon do Minecraft. #1

Homu
Essentials jest wtyczką do Minecrafta. Jest to jeden z podstawowych addonów wielu serwerów Minecraft, który umożliwia nam m.in: teleportację do graczy, pisanie prywatnych wiadomości do graczy, banowanie, wyrzucanie gracza z serwera, mutowanie, wsadzanie do więzień, leczenie, nadawanie przedmiotów, zmienianie trybów gry, pisanie ogłoszeń do graczy oraz wiele podstawowych funkcji. Co prawda, można znaleźć wiele różnych pluginów bądź skryptów oferujących to samo, jednak Essentials należy do tych popularniejszych.• /afk [gracz/wiadomość] - przechodzisz w status "z dala od klawiatury" •
• /antioch [wiadomość] - spawni TNT •
• /back - powrót do wcześniejszej lokacji •
• /backup [wiadomość] - włącza backup, jeżeli plugin jest skonfigurowany •
• /balance [gracz] - sprawdza stan konta gracza •
• /balancetop [strona] - wyświetla nazwy graczy z największym bilansem konta •
• /ban [gracz] [powód] - blokuje gracza na serwerze •
• /banip [adres IP] - blokuje IP gracza na serwerze
• /bigtree [rodzaj drzewa] - tworzy duże drzewo w miejscu, na które patrzysz •
• /book [tytuł|autor] - pozwala otworzyć książkę i ją edytować •
• /break - niszczy blok, na który patrzysz •
• /broadcast [wiadomość] - wysyła ogłoszenie do wszystkich graczy na serwerze •
• /broadcastworld [świat] [wiadomość] - wysyła wiadomość do graczy znajdujących się w danym świecie •
• /burn [gracz] [czas] - podpala gracza na dany czas • 
• /ci [gracz|*] [item|*] [ilość] - czyści przedmiot gracza (lub wszystkich graczy) •
• /clearinventoryconfirmtoggle - włącza potwierdzenie przed czyszczeniem ekwipunku •
• /compass - opisuje Twoje aktualne położenie •
• /condense - zamienia minerały na bloki minerałów •
• /createkit [nazwa zestawu] [czas] - tworzy zestaw z miejsca gry •
• /customtext •
• /delhome [gracz:]<nazwa> - usuwa Twój dom •
• /deljail <nazwa więzienia> - usuwa więzienie •
• /depth - określa Twoją wysokość •
• /delwarp [nazwa warpu] - usuwa warp •
• /disposal - otwiera kosz •
• /eco [daj|zabierz|ustaw|zresetuj> <gracz> <ilość> - polecenia zarządzające ekonomią •
• /enchant <nazwa zaklęcia> [poziom] - zaklina przedmiot, który trzymasz •
• /enderchest [gracz] - otwiera enderchest •
• /essentials - przeładowuje wtyczke •
• /exp [pokaż|ustaw|daj] - nadaje, pokazuje, ustawia doświadczenie gracza •
• /ext [gracz] - gasi gracza •
• /feed [gracz] - karmi gracza •
• /fireball - strzela kulą ognia •
• /firework •
• /fly [gracz] [on|off] - wlacza i wylacza latanie •
• /gamemode <survival|creative|adventure|spectator> [gracz] - ustawia tryb rozgrywki gracza •
• /gc - wysyła raport o serwerze •
• /getpos [gracz] - otrzymujesz swoje aktualne polozenie •
• /give [gracz] [przedmiot|id] <ilość> - daje graczowi przedmiot •
• /god [gracz] [on|off] - włącza nieśmiertelność gracza •
• /hat [remove] - przedmiot trzymany w lapce zamienia sie w czapke •
• /heal [gracz] - uzdrawia gracza •
• /help - komenda pomocy •
• /helpop <wiadomość> - zgłaszanie informacji do administratora •
• /home [gracz:][name] - teleportuje Ciebie do Twojego domu •
• /ignore <gracz> - ignoruje lub odignorowuje (?) gracza •
• /info •
• /invsee [gracz] - wyświetla ekwipunek gracza •
• /i <przedmiot|id> [ilość] - daje przedmiot •
• /itemdb <przedmiot> - sprawdza wytrzymałość przedmiotu •
• /jump - podskakuje do bloku wyżej •
• /kick <gracz> [powód] - wyrzuca gracza •
• /kickall [powód] - wyrzuca wszystkich graczy z serwera •
• /kill <gracz> - zabija gracza •
• /kit [zestaw] [gracz] - nadaje zestaw •
• /kittycannon - rzuca kotami •
• /lightning [gracz] [siła] - rzuca piorunem w gracza •
• /list [grupa] - wyświetla listę graczy online •
• /mail [read|clear|send [gracz] [wiadomość]|sendall [wiadomość] - odpowiada za skrzynkę pocztową serwera •
• /me <wiadomość> •
• /more •
• /motd - wyświetla wiadomość dnia •
• /msg <gracz> <wiadomość> - wysyła prywatną wiadomość do gracza •
• /msgtoggle [gracz] [on|off] - blokuje otrzymywanie prywatnych wiadomości •
• /mute <gracz> [czas] - mutuje lub odmutowuje gracza •
• /near [gracz] [zasięg] - wyświetla listę graczy w pobliżu •
• /nick [gracz] <nazwa gracza|off> - zmienia Twój aktualny nick •
• /nuke [gracz] - robi eksplozję tnt •
• /pay <gracz> <ilość> - wysyła konkretną sumę pieniędzy graczowi •
• /payconfirmtoggle - włącza lub wyłącza potwierdzenie przed wysłaniem pieniędzy •
• /paytoggle - włącza lub wyłącza możliwość otrzymywania pieniędzy •
• /ping - pong! •
• /potion <clear|apply|effect> - dodaje specjalny efekt graczowi •
• /powertool - przypisuje komendę do przedmiotu trzymanego w ręce •
• /powertooltoggle - włącza lub wyłącza wszystkie aktualne przypisane komendy •
• /ptime [list|reset|day|night|dawn|14:02|3pm|200ticks] [gracz|*] - ustawia czas danego gracza •
• /pweather [list|reset|storm|sun|clear] [gracz|*] - ustawia pogodę dla danego gracza •
• /r <wiadomość> - odpisuje prywatną wiadomość ostatniemu rozmówcy •
• /realname <nick> - wyświetla prawdziwy nick •
• /recipe <przedmiot|id> [liczba] - wyświetla jak stworzyć dany przedmiot
• /remove - usuwa entity w Twoim świecie •
• /repair [hand|all] - naprawia wytrzymałość jednego lub wszystkich przedmiotów •
• /rules - wyświetla serwerowe zasady •
• /seen [gracz] - data ostatniej wizyty gracza na serwerze •
• /sell <<nazwa przedmiotu>|<id>|hand|inventory|blocks> [ilość] - sprzedaje przedmiot •
• /sethome [[gracz:]nazwa] - ustawia dom na Twojej lokacji •
• /setjail <nazwa więzienia> - ustawia więzienie na Twojej lokacji •
• /setspawn <grupa> - ustawia punkt odrodzenia na Twojej lokacji •
• /setwarp <nazwa warpu> - tworzy nowy warp •
• /showkit <nazwa zestawu> - pokazuje zawartość zestawu •
• /skull [gracz] - daje główkę danego gracza •
• /socialspy [gracz] [on|off] - włącza lub wyłącza widoczność prywatnych rozmów graczy •
• /spawn [gracz] - teleportuje do punktu odrodzenia •
• /spawner <mob> - zmienia spawner na danego moba •
• /spawnmob <mob> - spawnuje określonego moba •
• /speed [typ] <prędkość> [gracz] - zmienia Twoją prędkość •
• /sudo <gracz> <komenda [argumenty]> - wykonuje za gracza komendę •
• /suicide •
• /tempban <gracz> <czas> <powód> - czasowo blokuje gracza na serwerze •
• /thunder <true/false> - włącza lub wyłącza grzmoty na serwerze •
• /time [day|night|dawn|14:30|3pm|200ticks] [nazwa świata|all] - pokazuje lub zmienia czas na świecie •
• /togglejail <gracz> <nazwa więzienia> [czas] - skazuje gracza na wyrok więzienia •
• /top - teleportuje do najwyższego bloku w Twojej aktualnej pozycji •
• /tp <gracz> [inny gracz] - teleportuje gracza do innego użytkownika •
• /tpa <gracz> - wysyła prośbę o teleportację do gracza •
• /tpall <gracz> - teleportuje wszystkich do danego gracza •
• /tpacancel [gracz] - odrzuca prośbę o teleportację •
• /tpaccept [gracz] - akceptuje prośbę o teleportację •
• /tpahere <gracz> - wysyła prośbę o teleportację gracza do Ciebie •
• /tpohere <gracz> •
• /tppos <x> <y> <z> - teleportuje gracza do danej lokacji •
• /tptoggle [gracz] [on|off] - włącza/wyłącza możliwość teleportacji •
• /tree <rodzaj drzewa> - tworzy drzewo w miejscu, na które patrzysz •
• /unban <gracz> - odbanowuje gracza •
• /unbanip <adres IP> - odbanowuje IP gracza •
• /unlimited •
• /vanish [gracz] [on|off] - stajesz się niewidzialny dla graczy •
• /warp <strona|warp> [gracz] - teleportuje gracza do warpu lub wyświetla listę warpów •
• /weather <storm/sun> - ustawia pogodę •
• /workbench - otwiera crafting •
• /world [world] - przeskakuje pomiędzy światami •
• /worth <<nazwa przedmiotu|id>|hand|inventory|blocks> [amount] - sprawdza wycenę bloku •
essentials.afk - dostęp do polecenia /afk
essentials.afk.auto - automatyczne ustawianie afk
essentials.afk.kickexempt - brak automatycznego kicka za AFK
essentials.afk.message
essentials.afk.others - ustawianie AFKa innym graczom
essentials.antioch - dostęp do polecenia /antioch
essentials.back - dostęp do polecenia /back
essentials.back.into.<nazwa świata> - powrót do określonego świata
essentials.back.ondeath - możliwość powrotu do poprzedniej lokacji po śmierci
essentials.backup - dostęp do komendy /backup
essentials.balance - dostęp do komendy /balance
essentials.balance.other - możliwość zerknięcia na stan konta innych graczy
essentials.balancetop - dostęp do polecenia /balancetop
essentials.balancetop.force - dostęp do odświeżenia top najbogatszych
essentials.ban - dostęp do komendy /ban
essentials.ban.exempt - zapobiega zbanowaniu określonej grupy lub gracza
essentials.ban.notify - otrzymywanie wiadomości po zbanowaniu gracza
essentials.banip - dostęp do polecenia /banip
essentials.bigtree - dostęp do polecenia /bigtree
essentials.book - dostęp do polecenia /book
essentials.book.author - możliwość zmienienia autora książki
essentials.book.others - możliwość edytowania książki innego gracza
essentials.book.title - możliwość zmieniania tytułu napisanej książki
essentials.break - dostęp do polecenia /break
essentials.break.bedrock - możliowść wykopania bedrocka
essentials.broadcast - dostęp do polecenia /broadcast
essentials.broadcastworld - dostęp do polecenia /broadcastworld
essentials.burn - dostęp do polecenia /burn
essentials.chat.ignoreexempt - brak możliwości zignorowania gracza
essentials.chat.spy 
essentials.chat.spy.exempt
essentials.clearinventory - dostęp do polecenia /clearinventory
essentials.clearinventory.all - dostęp do wyczyszczania ekwipunku wszystkich graczy
essentials.clearinventory.multiple - umozliwia czyszczenie ekwipunku wielu graczy jednoczesnie
essentials.clearinventory.others - umożliwia czyszczenie ekwipunku innych graczy
essentials.clearinventoryconfirmtoggle - dostęp do polecenia /clearinventoryconfirmtoggle
essentials.command.cooldowns.bypass
essentials.compass - dostęp do polecenia /compass
essentials.condense - dostęp do polecenia /condense
essentials.createkit - dostęp do polecenia /createkit
essentials.customtext - dostęp do polecenia /customtext
essentials.delhome - dostęp do polecenia /delhome
essentials.delhome.others - dostęp do usuwania domów innych graczy
essentials.deljail - dostęp do polecenia /deljail
essentials.delwarp - dostęp do polecenia /delwarp
essentials.depth - dostęp do polecenia /depth
essentials.disposal - dostęp do polecenia /disposal
essentials.eco - dostęp do polecenia /eco
essentials.eco.loan - możliwość osiągnięcia minusowego stanu konta
essentials.enchant - dostęp do polecenia /enchant
essentials.enchantments.[nazwa zaklęcia] - pozwala na osiągnięcie danego zaklęcia
essentials.enchantments.allowunsafe - jeżeli opcja w konfiguracji jest włączona, ta permisja pozwala osiągnąć niebezpieczne zaklęcia
essentials.enderchest - dostęp do polecenia /enderchest
essentials.enderchest.modify - możliwość edytowania enderchestu innych graczy
essentials.enderchest.others - możliwość zaglądania do enderchestów innych graczy
essentials.essentials - dostęp do polecenia /essentials
essentials.exp - dostęp do polecenia /exp
essentials.exp.give - możliwość nadawania doświadczenia sobie
essentials.exp.give.others - możliwość nadawania doświadczenia innym
essentials.exp.set - możliwość ustawiania swojego doświadczenia
essentials.exp.set.others - możliwość ustawienia doświadczenia innych graczy
essentials.ext - dostęp do polecenia /ext
essentials.feed - dostęp do polecenia /feed
essentials.cooldown.bypass - brak oczekiwania na kolejne użycie
essentials.feed.others - możliwość nakarmienia innych graczy
essentials.fireball - dostęp do polecenia /fireball
essentials.firework - dostęp do polecenia /firework
essentials.firework.fire - skopiowanie fajerwerki trzymanej w ręce
essentials.firework.multiple - możliwość wystrzelenia paru fajerwerek jednocześnie
essentials.fly - dostęp do polecenia /fly
essentials.fly.others - możliwość używania /fly na innych graczach
essentials.fly.savelogin - po zalogowaniu gracz automatycznie jest w powietrzu
essentials.gamemode - dostęp do polecenia /gamemmode
essentials.gamemode.all - możliwość przeskakiwania do wszystkich trybów gry
essentials.gamemode.others - dostęp do zmieniania trybu gry innych
essentials.gc - dostęp do polecenia /gc
essentials.geoip.show - pokazuje lokację GeoIP gracza, jeżeli moduł GeoIP jest zaintalowany (?)
essentials.getpos - dostęp do polecenia /getpos
essentials.getpos.others - możliwość sprawdzania pozycji innych graczy
essentials.give - dostęp do polecenia /give
essentials.god - dostęp do polecenia /god
essentials.god.others - możliwość zmiany trybu nieśmiertelności innych graczy
essentials.god.pvp - pozwala na atakowanie graczy podczas nieśmiertelności
essentials.hat - dostęp do polecenia /hat
essentials.heal - dostęp do polecenia
essentials.heal.cooldown.bypass - brak oczekiwania do kolejnego użycia
essentials.heal.others - możliwość leczenia innych graczy
essentials.help - dostęp do polecenia /help
essentials.help.<nazwa pluginu> - dostęp do polecenia /help <nazwa pluginu>
essentials.help.<nazwa pluginu>.<komenda> - dostęp do polecenia /help <nazwa pluginu> <komenda>
essentials.helpop - dostęp do polecenia /helpop
essentials.helpop.receive - dostęp do otrzymywania wiadomośći /helpop
essentials.home.bed - pozwala na standardowy dom w łózku
essentials.home.compass
essentials.home.others - pozwala na teleportacje do domów innych graczy
essentials.ignore - dostęp do polecenia /ignore
essentials.info - dostęp do polecenia /info
essentials.invsee - dostęp do polecenia /invsee
essentials.invsee.equip - zezwalaj na dostęp, aby zobaczyć, czy ktoś ma na wyposażeniu pancerz
essentials.invsee.modify - gracz może edytować inne inwentarze
essentials.invsee.preventmofidy - zapobiega edytowaniu ekwipunku przez innych graczy
essentials.item - dostęp do polecenia /item
essentials.itemdb - dostęp do polecenia /itemdb
essentials.itemspawn.exempt - pozwala na spawnowanie przedmiotów z czarnej listy
essentials.itemspawn.item-<<itemname>|<itemid>|<itemname>> - możliwość spawnowania przedmiotów z odpowiednią itemmetą
essentials.itemspawn.item-all - możliwość spawnowania wszystkich przedmiotów
essentials.itemspawn.meta-author - zezwalaj na używanie meta "autor" do tworzenia elementów
essentials.itemspawn.meta-book - zezwalaj na używanie meta "book" do tworzenia elementów.
essentials.itemspawn.meta-chapter-[rozdział] - zezwalaj na używanie meta "chapter" do tworzenia elementów
essentials.itemspawn.meta-firework - zezwalaj na używanie meta "firework"
essentials.itemspawn.meta-head - zezwalaj na tworzenie głów mobów
essentials.itemspawn.meta-lore - zezwalaj na używanie meta "lore" do tworzenia przedmiotów
essentials.itemspawn.meta-title - zezwalaj na używanie meta "title" do tworzenia przedmiotów
essentials.jail.allow.<koemnda> - zezwalaj do używania komendy podczas pobytu w więzieniu
essentials.jail.exempt - zablokuj możliwość wsadzenia do więzienia danej grupy lub gracza
essentials.jails - dostęp do polecenia /jails
essentials.joinfullserver - możliwość dołączenia do serwera, gdy jest on pełen
essentials.jump - dostęp do polecenia /jump
essentials.jump.lock - dostęp do polecenia /jump lock
essentials.keepxp - odzyskiwanie doświadczenia po śmierci
essentials.kick - dostęp do polecenia /kick
essentials.kick.exempt - zablokuj możliwość wyrzucenia z serwera danej grupy lub gracza
essentials.kick.notify - powiadomienie o wyrzuceniu gracza
essentials.kickall - dostęp do polecenia /kickall
essentials.kill - dostęp do polecenia /kill
essentials.kill.exempt - zablokuj możliwość zabijania gracza
essentials.kill.force - wymuś śmierć gracza
essentials.kit - dostęp do polecenia /kit
essentials.kit.exemptdelay - brak oczekiwania po kolejny zestaw
essentials.kit.others - możliwość dawania kita innym graczom
essentials.kits.* - wszystkie pozwolenia do tworzenia kitów
essentials.kits.<nazwa zestawu> - daje graczowi dostęp do podstawowego zestawu, gdzie [nazwa zestawu] jest nazwą istniejącego zestawu
essentials.kittycannon - dostęp do polecenia /kittycannon
essentials.lightning - dostęp do polecenia /lightning
essentials.lightning.others - dostęp do polecenia /lightning [gracz]
essentials.list - dostęp do polecenia /list
essentials.list.hidden - pokazuje schowanych graczy
essentials.mail - dostęp do polecenia /mail
essentials.mail.send - dostęp do wysyłania mailów
essentials.mail.sendall - dostęp do wysyłania mailów wszystkim graczom
essentials.me - dostęp do polecenia /me
essentials.more - dostęp do polecenia /more
essentials.motd - widoczność motd przy połączeniu i dostęp do tej komendy
essentials.msg - dostęp do polecenia /msg oraz /receive
essentials.msg.multiple - dostęp do wysyłania wiadomości wielu graczom w jednej komendzie
essentials.msgtoggle - dostęp do polecenia /msgtoggle
essentials.msgtoggle.others - dostęp do polecenia /msgtoggle [gracz]
essentials.mute - dostęp do polecenia /mute
essentials.mute.exempt - zablokuj możliwość mutowania gracza
essentials.mute.offline - pozwala mutować graczy, nawet jeżeli są offline.
essentials.near - dostęp do polecenia /near
essentials.near.maxexempt - pozwala ominąć limit promienia
essentials.near.others - pozwala użyć polecenia na innych graczach
essentials.nick - dostęp do polecenia /nick
essentials.nick.changecolors - możliwość zmiany kolorów w nicku
essentials.nick.changecolors.bypass
essentials.nick.others - możliwość zmiany nicku innym
essentials.nocommandcost.[komenda|all] - usuwa koszt polecenia dla danego polecenia
essentials.nuke - dostęp do polecenia /nuke
essentials.oversizedstacks - umożliwia spawnowanie stacków ponad normalną maksymalną ilość
essentials.pay - dostęp do polecenia /pay
essentials.pay.multiple - umożliwia Tobie płacenie paru graczom w jednej komendzie
essentials.payconfirmtoggle - dostęp do polecenia /payconfirmtoggle
essentials.paytoggle - dostęp do polecenia /paytoggle
essentials.ping - dostęp do polecenia /ping
essentials.potion.[nazwa potionki] - dostęp do polecenia /potion [nazwa potionki]
essentials.potion.apply - dostęp do polecenia /potion apply
essentials.powertool - dostęp do polecenia /powertool
essentials.powertool.append - umożliwia dodawanie wielu poleceń do pojedynczego narzędzia elektrycznego
essentials.powertooltoggle - dostęp do polecenia /powertooltoggle
essentials.ptime - dostęp do polecenia /ptime
essentials.ptime.others - możliwość zmianiania czasu innych graczy
essentials.pvpdelay.exempt - zwolnienie graczy z opcji "opóźnienie pvp" w pliku konfiguracyjnym
essentials.pweather - dostęp do polecenia /pweather
essentials.pweather.others - dostęp do zmieniania pogody innym graczom
essentials.realname - dostęp do polecenia /realname
essentials.recipe - dostęp do polecenia /recipe
essentials.remove - dostęp do polecenia /remove
essentials.repair - dostęp do polecenia /repair
essentials.repair.all - dostęp do polecenia /repair all
essentials.repair.armor - dostęp do polecenia /repair armor
essentials.repair.enchanted - umożliwia naprawienie zaklętych przedmiotów
essentials.rules - dostęp do polecenia /rules
essentials.seen - dostęp do polecenia /seen
essentials.seen.banreason - umożliwia widzenie powodu bana gracza
essentials.seen.extra - umożliwia widzenie ip gracza oraz jego koordynatów
essentials.seen.ip - dostęp do widzenia ip gracza
essentials.seen.ipsearch - możliwość sprawdzenia nazw na jednym IP
essentials.seen.location - możliwość sprawdzenia lokacji
essentials.sell - dostęp do polecenia /sell
essentials.sell.bulk - zezwal na masową sprzedaż przedmiotów
essentials.sell.hand - zezwól na sprzedawanie przedmiotów w Twojej łapce
essentials.sethome - dostęp do polecenia /sethome
essentials.sethome.bed - możliwość ustawienia domu w łóżku podczas kliknięcia na niego prawym
essentials.sethome.multiple - zezwól graczowi na parę domów lub stworzenie dla nich nazwy.
essentials.sethome.multiple.[set name] - podnieś wielokrotny limit domowy do ustawienia zdefiniowanego w pliku konfiguracyjny
essentials.sethome.multiple.unlimited - usuwa limit liczby domów, które są dozwolone (jeśli mają wiele domów)
essentials.sethome.others - możliwośc zmieniania lokacji domów innych graczy
essentials.setjail - dostęp do polecenia /setjail
essentials.setwarp - dostęp do polecenia /setwarp
essentials.setworth - dostęp do polecenia /setworth
essentials.showkit - dostęp do polecenia /showkit
essentials.signs.enchant.allowunsafe - dostęp do używania tabliczek, aby wykonywać niebezpieczne zaklęcia
essentials.signs.protection.override - używane do nadpisywania wszelkich zabezpieczeń.
essentials.signs.trade.override - używane do nadpisywania ochrony tylko twórcy na znakach handlowych
essentials.signs.trade.override.collect - umożliwia zbieranie chronionych znaków handlowych
essentials.silentjoin - możliwość cichego połączenia
essentials.silentjoin.vanish - możliwość cichego połączenia oraz otrzymania vanisha
essentials.silentquit - możliwość cichego wyjścia
essentials.skull - dostęp do polecenia /skull
essentials.skull.modify - pozwala zmieniać właściciela istniejącej główki
essentials.skull.others - umożliwia tworzenie głów należących do innych graczy
essentials.skull.spawn - pozwala na stworzenie czaszki. Domyślnie jeśli gracz nie posiada czaszki
essentials.sleepingignored - gracz nie musi spać, aby czas został zresetowany
essentials.socialspy - dostęp do polecenia /socialspy
essentials.socialspy.others - możliwość używania /socialspy [gracz]
essentials.spawner - dostęp do polecenia /spawner
essentials.spawner.* - umożliwia spawnowanie wszystkich mobów
essentials.spawner.[mob] - umożliwia dostęp do spawnowania mobów
essentials.spawnmob - dostęp do polecenia /spawnmob
essentials.spawnmob.* - możliwość spawnowania wszystkich mobów
essentials.spawnmob.[mob] - umożliwia dostęp do spawnowania określonego moba
essentials.spawnmob.stack - umożliwia spawnowanie zestackowanych mobów
essentials.speed - dostęp do polecenia /speed
essentials.speed.bypass - pozwala ominąć ograniczenia prędkości ustawione w pliku konfiguracyjnym
essentials.speed.fly - ta permisja pozwala Tobie zmienić szybkość latania
essentials.speed.others - pozwala tobie modyfikować szybkość graczy innych
essentials.speed.walk - ta permisja pozwala Tobie zmienić szybkość chodzenia
essentials.sudo - dostęp do polecenia /sudo
essentials.sudo.exempt - zablokowanie używania komendy /sudo na danym graczu
essentials.sudo.multiple - możliwość używania /sudo dla paru graczy w jednej komendzie
essentials.suicide - dostęp do polecenia /suicide
essentials.teleport.cooldown.bypass.back - pozwala ominąć oczekiwanie na /back
essentials.teleport.cooldown.bypass.tpa - pozwala ominąć oczekiwanie na /tpa
essentials.teleport.timer.bypass - omija oczekiwanie na teleport
essentials.teleport.timer.move - pozwala poruszać się graczowi podczas teleportacji
essentials.tempban - dostęp do polecenia /tempban
essentials.tempban.exempt - zablokuj możliwość tempbanowania gracza lub grupy
essentials.tempban.offline - pozwala tempbanować graczy, którzy są offline.
essentials.tempban.unlimited - pozwala tempbanować graczy bez względu na ustalony maksymalny czas w pliku konfiguracyjnym
essentials.thunder - dostęp do polecenia /thunder
essentials.time - dostęp do polecenia /time
essentials.time.set - gracz może zmienić czas w świecie
essentials.time.world.all - pozwala zmienić czas we wszystkich światach
essentials.togglejail - dostęp do polecenia /toggilejail
essentials.togglejail.offline - możliwość wsadzenia do więzienia graczy offline
essentials.top - dostęp do polecenia /top
essentials.tp - dostęp do polecenia /tp
essentials.tp.others - możliwość teleportowania innych graczy
essentials.tp.position - możliwość teleportowania gracza do określonej pozycji
essentials.tpa - dostęp do polecenia /tpa
essentials.tpaall - dostęp do polecenia /tpaall
essentials.tpacancel - dostęp do polecenia /tpacancel
essentials.tpaccept - dostęp do polecenia /tpaccept
essentials.tpahere - dostęp do polecenia /tpahere
essentials.tpall - dostęp do polecenia /tpall
essentials.tpdeny - dostęp do polecenia /tpdeny
essentials.tphere - dostęp do polecenia /tphere
essentials.tpo - dostęp do polecenia /tpo
essentials.tpohere - dostęp do polecenia /tpohere
essentials.tppos - dostęp do polecenia /tppos
essentials.tptoggle - dostęp do polecenia /tptoggle
essentials.tptoggle.others - pozwala używać polecenia /tptoggle na innych graczach
essentials.tree - dostęp do polecenia /tree
essentials.unban - dostęp do polecenia /unban
essentials.unbanip - dostęp do polecenia /unbanip
essentials.unlimited - dostęp do polecenia /unlimited
essentials.unlimited.item-[itemid|itemname|all|bucket] - pozwala graczowi na otrzymanie nieograniczonej ilości przedmiotu
essentials.unlimited.others - pozwala dać/usunąć innemu graczowi nieograniczonej ilości przedmiotów
essentials.vanish - dostęp do polecenia /vanish
essentials.vanish.effect - pozwala dodawać efekty mikstur, gdy ktoś zniknie
essentials.vanish.interact - pozwala na interakcję z znikniętymi (?) graczami
essentials.vanish.others - pozwala użyć komendy /vanish na innych graczach
essentials.vanish.pvp - pozwala graczom, którzy są na /vanish atakować innych graczy
essentials.vanish.see - pozwala Tobie zobaczyć znikniętych (?) graczy
essentials.version - dostęp do polecenia /essentials version
essentials.warp - dostęp do polecenia /warp
essentials.warp.list - otrzymanie listy warpów
essentials.warp.otherplayers - pozwala teleportować innych graczy do warpów
essentials.warp.others - pozwala teleportować innych graczy do warpów
essentials.warp.overwrite.* - pozwala na nadpisanie wszystkich istniejących warpów
essentials.warp.overwrite.[nazwa warpu] - pozwala na nadpisanie istniejącego warpu.
essentials.warps.* - pozwala na dostęp do wszystkich warpów
essentials.warps.[nazwa warpu]
essentials.weather - dostęp do polecenia /weather
essentials.whois - dostęp do polecenia /whois
essentials.whois.ip - dostęp do widzenia IP gracza w /whois
essentials.workbench - dostęp do /workbench
essentials.world - dostęp do polecenia /world
essentials.worlds.<nazwa świata> - pozwala graczowi na dostęp do danego świata
essentials.worth - dostęp do polecenia /worthOmówimy sobie leciutko niektóre funkcje w pliku konfiguracyjnym pluginu Essentials (addonów pokroju EssentialsChat oraz EssentialsSpawn nie będziemy ruszać).

Kod:
ops-name-color: 'none'
ustawienie koloru nicku dla operatorów (zalecane none)


Kod:
nickname-prefix: ''
ustawianie prefixu przed nickiem gracza po zmianie nicku (zalecam, żeby to było puste)


Kod:
max-nick-length: 16
Maksymalna długość nicku (osobiście polecam 64)


Kod:
change-displayname: true
Wyłącz to, jeżeli masz inną wtyczkę, która odpowiada za zmianę nicku gracza.


Kod:
change-playerlist: false
Kiedy ta opcja jest włączona, nicki graczy zmieniają się na TABie. Jeżeli ją wyłączysz pozostaną bez zmian.

Kod:
teleport-safety: true
Jeżeli teleportacja jest niebezpieczna teleportuje w najbliższe bezpieczne miejsce - true
Jeżeli teleportacja jest niebezpieczna anuluje teleport i wysyła ostrzeżenie - false

Kod:
teleport-cooldown: 0
Czas oczekiwania w sekundach pomiędzy teleportami (np. /tp, /home)

Kod:
teleport-delay: 0
Czas oczekiwania w sekundach na teleport (np. /tp, /home)

Kod:
teleport-invulnerability: 3
Czas nieśmiertelności gracza po teleporcie (w sekundach)

Kod:
heal-cooldown: 60
Czas oczekiwania w sekundach na kolejne leczenie (/heal | /feed)

Kod:
item-spawn-blacklist:
Lista przedmiotów, które są na czarnej liście

Kod:
spawnmob-limit: 10

Maksymalna ilość mobów, które możemy zespawnować komendą /spawnmob za jednym razem.

Kod:
warn-on-smite: true
Włącza powiadomienie gracza o wystrzelonym w niego piorunie.

Kod:
overridden-commands:
#  - god
#  - info
Nadpisanie komendy podczas konfliktu z inną wtyczką, która ma podobną komendę.

Kod:
disabled-commands:
#  - nick
#  - clear
   - me
   - pl
   - plugins

Wyłączenie tego polecenia spowoduje, iż Essentials nie będzie miał wpływu na tą komendę i nie wywoła to żadnych konfliktów z inną wtyczką.

Kod:
socialspy-commands:

  - msg
Polecenia, które widzą użytkownicy z włączonym socialspy.

Kod:
player-commands:
 - afk
Podstawowe polecenia dla graczy, które są włączane, gdy serwer nie obsługuje systemu uprawnień (reszta poleceń jest dla operatorów serwera)

Kod:
kits:
 1:
   delay: 604800
   items:
     - 257 1 efficiency:1 name:aha lore:lol_xd
Tworzenie kitu 1 z możliwością odbioru co tydzień (czas w sekundach) wraz z itemem: diamentowy kilof (id) 1x z nazwą "aha" i opisem "lol xd"

Kod:
enabledSigns:
  - color    # kolory na tabliczkach
  #- balance # stan konta gracza
  - buy      # kupowanie przedmiotu
  - sell     # sprzedawanie przedmiotu
  #- trade   # wymiana
  #- free    # przedmiot za darmo
  - disposal # kosz
  - warp     # teleport do warp
  - kit      # odebranie kitu
  #- mail    # skrzynka mailowa
  #- enchant # zaklęcia
  #- gamemode# tryb gry
  #- heal    # leczenie
  #- info    # informacje
  #- spawnmob# spawnowanie moba
  - repair   # naprawa przedmiotów
  #- time    # ustaw czas świata
  #- weather # ustaw pogode świata
Tabliczki, które działają i są do wykorzystania (usuń #) lub te, które uważasz, że nie są potrzebne na serwerze (dopisz lub zostaw #)

Kod:
sign-use-per-second: 4
Ile razy na sekundę tabliczka może być używana przez każdego gracza. Liczba powinna być w liczbach od 1 do 20. Powyżej mogą wystąpić lagi.

Kod:
debug: true
Wysyłanie więcej danych wyjściowych do konsoli.

Kod:
locale: en
Język, którym plugin ma się posługiwać (edycja wiadomości możliwa po rozpakowaniu JARa Essentialsa i kliknięciu w wybrany przez siebie język messages-(skrót państwa)

Kod:
remove-god-on-disconnect: true
 Wyłącza nieśmiertelność przy wyjściu.

Kod:
auto-afk: -1
Włączanie automatycznego /afk'a dla graczy, którzy nie dadzą znaku życia przez więcej niż x sekund. (Wpisz -1, żeby funkcja nie działała)

Kod:
auto-afk-kick: 300
 Automatyczny kick za AFK przez powyżej niż x sekund. (Wpisz -1, żeby funkcja przestała działać)

Kod:
freeze-afk-players: false
Zamraża graczy będących AFK. Gracze i moby nie mogą ich bić - true
Nie zamraża graczy będących AFK i gracze wraz z mobami mogą spokojnie ich bić - false

Kod:
disable-item-pickup-while-afk: true
Wyłącza podnoszenie przedmiotów przez gracza, gdy jest on AFK.

Kod:
cancel-afk-on-move: true
Wyłącza AFK, gdy gracz się poruszy.
Kod:
death-messages: true
Włącza powiadomienia przy śmierci gracza.

Kod:
allow-silent-join-quit: true
Pozwala graczom z odpowiednią permisją wejść i wyjść "po cichu" z serwera.

Kod:
no-god-in-worlds:
Lista światów, w których gracz nie ma dostępu do nieśmiertelności.

Kod:
world-teleport-permissions: false
Włączenie potrzeby specjalnej permisji podczas teleportu (essentials.worlds.<nazwa świata>)

Kod:
repair-enchanted: true
Pozwolenie na naprawienie zaklętych rzeczy.

Kod:
unsafe-enchantments: true
Pozwolenie na niebezpieczne enchanty (pokroju kilof efficiency 100)

Kod:
login-attack-delay: 5
Czas (w sekundach) nieśmiertelności gracza przy zalogowaniu (na spokojne załadowanie gry).

Kod:
mails-per-minute: 1000
Maksymalna ilość mailów wysłanych na minutę.

Kod:
max-tempban-time: -1
Maksymalny czas tempbana.


Przy wejściu na serwer gracze z odpowiednią permisją mogą otrzymać powiadomienie, w sumie bardziej powitanie na serwerze. Osoba, która zajmuje się technicznie serwerem może tam umieścić wiele rzeczy, dzięki ciekawym zmiennym oraz działającej palecie kolorów (niżej znajdziecie cały ich spis). Wszystko trzeba umieścić w pliku motd.txt

Spis zmiennych:

GRACZ - {PLAYER}
IP - {IP}
AKTUALNY ŚWIAT - {WORLD}
ILOŚĆ NIEPRZECZYTANYCH WIADOMOŚCI - {MAILS}
BILANS KONTA - {BALANCE}
LICZBA GRACZY ONLINE - {ONLINE}
CZAS SERWERA - {TIME}
SPIS GRACZY ONLINE - {PLAYERLIST}
LICZBA ŚWIATÓW SERWERA - {WORLDS}
LICZBA WEJŚĆ - {UNIQUE}
LISTA PLUGINÓW - {PLUGINS}
DATA SERWERA - {DATE}
WERSJA BUKKITA - {VERSION}

Przykład motd:
Kod:
&6Witajcie! &7Odwiedzilo nas &e{UNIQUE} graczy&7! Teraz online jest &e{ONLINE} ludu&7. Elo mordunie milej gierki


Musicie mi wybaczyć za jakiekolwiek błędy, umknięcie paru funkcji, jestem strasznie zmęczony :D
Pozdrawiam *ale może jakieś coinsy wpadną ok*

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.06.2018, 13:08 przez Homu.)

XMrJakubixPLX
szkoda bylo ci klawiatury? tak btw

Olusia_
+25c

Jelonekx
Mama musi być z Ciebie dumna. :)

/nuke to komenda, która warto specjalnie oznaczyć, ponieważ każdy powinien z niej korzystać. ^^

MrJuliusz
Ten uczuć kiedy kopiujesz deff'a i robisz wlasnego "Essentialsa".

Fajny poradnik ale jak dla mnie nie trafiony na tą serwerownie.

Homu
MrJuliusz , cieszę się, że tak uważasz, ale muszę Ciebie zaskoczyć tym, że to jest dział OFF-Topic i więcej niż połowa zawartości tutaj nie jest trafiona na tą serwerownie. Zdziwienie, co? Ale fakt, może i miałem na myśli pomoc w dzialaniu tej serwerowni, gdy ktoś nie zna jakiejś permisji, ma problem z skonfigurowaniem lub zapomniał jakiejkolwiek komendy tej wtyczki.

Pozdrawiam,
"dzieciak umiejący tylko pisać skrypty", ELO.

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.06.2018, 11:14 przez Homu.)

marcinoPlayGames
Fajny poradnik, ale zauważyłem tu kilka błędów. Komenda w poradniku "/seel" powinna być prawidłowo "/sell", ops-name-color daje tylko kolor nicku dla graczy z op, nie wszystkich. A nickname-prefix to daje prefix graczom tylko po zmianie nicku przez /nick.

Homu
(30.06.2018, 12:39)marcinoPlayGames napisał(a): Fajny poradnik, ale zauważyłem tu kilka błędów. Komenda w poradniku "/seel" powinna być prawidłowo "/sell", ops-name-color daje tylko kolor nicku dla graczy z op, nie wszystkich. A nickname-prefix to daje prefix graczom tylko po zmianie nicku przez /nick.

Dzięki, poprawione. Jak napisałem wyżej, robiłem to trochę długo i byłem już po prostu zmęczony. Ale swoją drogą dzięki i miło, że ktoś postanowił przeczytać do końca ten poradnik.

NUHCSMIIH
b e z n a d z i e j n y p o r a d n i k, kcUżytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości