Regulamin serwera

1. Niedozwolone jest poniżanie innych graczy na serwerze, oraz wpływanie na ich godność osobistą.
2. Zabronione jest oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych/mylących informacji, które mogą być używane w celu własnej korzyści bądź dowartościowania się.
3. Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji/moderatorów karane jest tymczasowym zawieszeniem konta lub całkowitym.
4. Nie zezwalamy na reklamowanie własnych serwerów przez innych graczy/użytkowników/gości. Karamy takie osoby blokadą na adres IP.
5. Zakazane są próby: wyłudzenia informacji, włamania na konta, oraz wszelkie inne metody wyłudzania innych rzeczy. Są one karane blokadą adresu IP.
6. Spiskowanie i szerzenie nienawiści wobec graczy, serwera lub kogokolwiek innego karamy ostrzeżeniem, w najgorszym wypadku blokadą konta.
7. Prosimy stosować się do właściwych podstaw samozachowawczych, oraz wykazywać się odpowiednią kulturą osobistą.
8. Wykorzystywanie błędów w grze karane jest tymczasową blokadą konta, lub blokadą całkowitą (na zawsze) w zależności od wielkości problemu. Wynagradzamy za przydatne w tym temacie informacje.
9. Negatywne opinie o serwerze powinny być pisane we własnej osobie, powinny być również uargumentowane. Będziemy wdzięczni za wcześniejsze wysłanie takowej opini do nas - pomoże nam to w rozwoju serwera.
10. Rangę VIP (ang. Very Important Player - co po Polsku oznacza Bardzo Istotny Gracz) można kupić przez usługę premium SMS świadczoną przez DotPay. Może ona zostać także przyznana za pomoc. Jest to ranga przyznawana graczom wspierającym utrzymanie serwera, rozpowszechnianiami serwera, reklamowaniem go, oraz przez okazyjne możliwości zdobycia jej przez np. wykonanie pewnej czynności, która jest korzystna dla rozwoju serwera gry.
11. Jeżeli decydujesz się przesłać nam jakieś środki przelewem lub inną formą niż SMS Premium, traktuj to tylko i wyłącznie jako dotacje (chęć wsparcia serwera). Z pewnością się odwdzięczymy (my, administracja) różnymi upominkami w grze. Najlepiej byłoby, abyś podał w odpowiednim miejscu przypisek z twoim nickiem w grze.
12. Ranga sVIP jest ulepszoną rangą VIP. Mogą ją otrzymać gracze, którzy wspomogą serwer w bardziej istotny sposób, niż jest to opisane w pkt 10.
13. Rangi są przyznawane "na edycje" lub czasowo, jeśli wesprzesz serwer w jego działaniu i będziesz spełniał poniższe warunki:
a) Ranga VIP i sVIP, jeśli zdecydujemy Ci się ją przyznać, jest przyznana na określone serwery w sieci mc-pl.net. Musisz być aktywny, aby ranga nie znikła. Ponadto, musisz logować się na trybach, na których masz rangę. Jeśli będziesz nieaktywny na trybie, gdzie masz przyznaną rangę, stracisz ją. Podpunkt ten powstał ze względu na ograniczoną wydajność bazy danych i zwalniania zarejestrowanych, nieaktywnych nicków graczy. Powodem jest także zajmowanie nieaktywnych rang przez innych graczy.
b) Nie zaczniesz działać negatywnie na serwer, nie będziesz powodował na nim strat w graczach i będziesz przestrzegał regulaminu. Tak jak nazwa wskazuje - ranga VIP to "Bardzo istotny gracz" przestaje on taki być, gdy zaczyna działać szkodliwie na serwer.
c) Ktoś z administracji uznał, że nie jesteś godny mieć tej rangi podając uzasadniony powód/dowód, który przedstawia Cię jako szkodliwego na otoczenie, nieuczciwego, oszusta, lub inną źle określaną osobę, która oddziałuje na innych lub serwer negatywnie.
14. Jeśli masz problemy, napisz do nas wiadomość. Jeżeli będzie dla nas nieczytelna, bądź nie będzie nic wnosić swoją treścią, odrzucimy twoją próbę kontaktu.
15. Każdy gracz, nieważne jaką rangę ma, jest równy innym graczom. Nie możesz się wywyższać, podawać fałszywych danych np. "Jestem kuzynem admina i mogę to i to", podszywać się pod administracje.
16. Gra na serwerze mc-pl.net jest całkowicie darmowa. Z tego względu jesteśmy otwarci na każdą dotację. Serwer istnieje głównie dla rozrywki, fanów i hobby. Nie jest żadną działalnością, ani podmiotem rynkowym.
17. Wspierając serwer mc-pl.net, wspierasz także jego twórce.
18. Nie możesz handlować rzeczami/czasem zdobytymi/poświęconym na serwerze za prawdziwe pieniądze. Tego samego dotyczy się dostęp do konta lub całkowite oddanie go w czyjeś ręce za pieniądze. Przyłapanie próby jest srogo karane. Jeśli sytuacja się powtórzy, konto gracza zostaje zablokowane bez możliwości odwołania się.
19. Każdy administrator, bądź osoba z inną rangą z możliwością dawania kar, może Cię ukarać, jeśli postępujesz wbrew założeniom serwera (np. Gdy robisz coś, co wpływa w jakiś sposób niekorzystnie na sieć). Tego samego dotyczą inne działania, których skutek będzie odczuwalny w przyszłości.
20. Jeden gracz może posiadać łącznie dwa konta, o ile na żadnym z nich nie łamie pozostałych punktów regulaminu.

 
Regulamin Płatności

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA §1

1. W przypadku nie otrzymania coinsów pomimo zapłaty w ciągu kilku minut, należy napisać do nas przez zakładkę kontakt na
www.mc-pl.net, oraz należy napisać reklamacje na stronie usługodawcy Przelewy24.pl. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać
problem i przyznać coinsy kupującemu.
2-1. Za udany przelew otrzymujesz dostęp do coinsów (globalnej waluty) na serwerach mc-pl.net
2-2. Udana transakcja daje dostęp do coinsów. Coinsy nadal są własnością serwera mc-pl.net
3. Serwer mc-pl.net gdyby został zamknięty, nie ma obowiązku zwracać wydanych środków.
4. Gracz może stracić coinsy, jeżeli zostanie zablokowany poprzez np. blokadę konta.
5. Gracz otrzymuje dostęp do coinsów na podany nick. Administracja nie przenosi graczowi coinsów na inny nick.
6. Jeżeli gracz zrobi tz. FRAUD w premium SMS (oszustwo ze zwrotami środków u operatora) lub wyłudzi zwrot środków pośrednicząc z jakimś organem np. bankiem (próba odzyskania środków), jego nick zostaje wpisany na czarną listę sieci (brak możliwości unbana).
7. Każdy numer, który zakupił przedmiot za pomocą SMS zostaje dodany do listy. Administracja ma prawo wysyłać treści reklamowe do numerów z listy. (Istnieje możliwość wypisania się z listy poprzez kontakt na TeamSpeak)
8. Wysyłając SMS Premium, dokonując platności PayPal, Przelew Tradycyjny lub PaySafeCard oświadczasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań.

WIRTUALNA WALUTA SERWERA - COINSY §2


1. Każdy gracz może mieć do nich dostęp, nieważne czy za to zapłaci, czy nie - mogą być one przekazywane innym graczom, oraz zostać zdobyte w grze.
2. Zakazane jest handlowanie dostępem do coinsów za materialne rzeczy lub środki. Takie coinsy, jeśli został do nich udzielony materialny dostęp przez kogoś innego niż mc-pl.net, są kasowane, a ich "dawca", karany blokadą konta i IP na sieci. Nie mamy obowiązku być przychylni kupującemu coinsy od kogoś z powodu braku znania treści regulaminu.
3. Coinsy są wirtualną walutą serwera mc-pl.net. Nie mają one właściwości materialnych, oraz wartości pieniężnych.
4. Gracz może wymieniać się za inne przedmioty w grze używając waluty wirtualnej jaką są coinsy, jeżeli inny gracz złoży taką propozycje. Nie może jednak wymieniać się za przedmioty z innych gier lub innych serwerów. Próby mogą zakończyć się blokadą konta.
5. Administrator z rangą "Właściciel" ma możliwość odebrania coinsów z twojego konta, jeśli uzna, że są one zdobyte nieuczciwie lub wbrew jego woli.
6. Gracz kupując coś w sklepiku serwera za coinsy, nie jest właścicielem kupionej rzeczy. Ma jedynie udzielony do niej dostęp.
7. **W przypadku tz. nowej edycji, gracz traci dostęp do przedmiotów w grze, w tym przedmiotów, których dostęp został przyznany za pośrednictwem coinsów. Dostęp do rzeczy, które nie są bezpośrednio połączone z grą takie jak: rangi, kolory pisania, trailsy, pozwolenia do komend, nie zostaje w takim wypadku utracony.
**- Administracja zastrzega sobie prawo do porzucenia projektu Garderoba lub wylaczenia/zmiany niektorych z jej funkcji..


PROCEDURA REKLAMACJI §3


1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: skrinszot@wp.pl lub mc.minecraftpolska@gmail.com oraz na TeamSpeak3: ts-pl.net i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, kwotę Płatności, nick z gry, datę Płatności oraz nazwę usługi, która została zakupiona.
2. Sieć MinecraftPolska.net zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY §4


1. Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.


DANE OSOBOWE §5

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.
2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


POSTANOWIENIA §6

1. Płacąc za coinsy akceptujesz ten regulamin.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego konsekwencji i odpowiedzialności za błędy.
3. Regulamin zawsze może zostać zmieniony, a jego treść jest odzwierciedleniem zasad ustalonych przez twórców sieci. Jeżeli masz jakieś pytania, a regulamin nie ma na nie odpowiedzi, zadaj je przed zakupem.
PODMIOTY ZBIERAJĄCE DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe wymagane do przeprowadzania płatności gromadzone i przetważane są bezpośrednio przez banki oraz przez dostawców naszych usług płatności SMS, PRZELEW, PAYSAFECARD oraz PAYPAL. W przypadku płatności PAYPAL dane osobowe wymagane są do wpisania na naszej stronie WWW i potrzebne jedynie do po przeprowadzenia płatności. Nie są zapisywane w naszej bazie danych.


DANE ZBIERANE PODCZAS GRANIA / ODWIEDZANIA STRONY

W trakcie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.


WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH DANYCH

Dane zebrane o użytkowniku nigdy nie były, nie są i nie będą odsprzedawane lub udostępniane podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu. Dane zbierane w czasie transakcji zakupu będą wykorzystane w celu jej realizacji. Mogą być one przekazane przekazane Instytucji płatniczej obsługującej tę transakcję. Instytucja ta nie będzie wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu. Podanie danych jest niezbędne jeżeli chcesz dokonać zakupu. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, wszystkie zebrane dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadkach naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.


PRZECHOWYWANIE ZEBRANYCH DANYCH

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie konto, dane użytkownika będą potrzebne do świadczenia usług lub dopóki jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Aby usunąć konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania danych osobowych w celu świadczenia usług, należy skontaktować się z nami pod adresem skrinszot@wp.pl Na wszelkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni.


Właścicielem serwisu jest:

GloBAJT Karol Cieślar
NIP: 6141609551
REGON: 367144849
E-mail: skrinszot@wp.pl

IT-CHEBETEX Patryk Chebes
NIP: 7732480003
REGON: 365584188
E-mail: mc.minecraftpolska@gmail.com


Wchodząc na serwer bądź stronę i korzystając z nich, akceptujesz ten regulamin.
Nieznanie go, nie zwalnia od odpowiedzialności na serwerze za popełnione czyny.